industri

Problemfri overholdelse af GDPR-loven

Korrekt håndtering af kundernes personfølsomme data, der efterlever persondataforordningen

Direkte kommunikation til brugerne

Mange er udfordrede, når det kommer til direkte kommunikation til brugeren. Udfordringen ligger særligt i, at brugeren selv skal give samtykke til, at I gerne må kontakte dem. Derudover er mange kontaktinformationer er forældet. 

Ved MIQID giver brugeren selv samtykke til, at I må tage direkte kontakt til dem. Kontakten foregår gennem notifikationer, der kommer i tre former: SMS, e-mail og MIQID notifikationer. 

Brugerens gdpr rettigheder

Med persondataforordningens indførelse i 2018 fulgte store udfordringer for mange virksomheder. Det sætter helt nye krav til håndteringen af personfølsomme data. 

Ikke alene er håndteringen af dataene strammet op, men brugerne har også ret til selv at bestemme, hvornår og hvilke data der skal deles med hvem. 

Håndtering af opsamlede data gennem udstyr

Mange virksomheder i industrien opsamlet personfølsomme data gennem udstyr. Ofte bruges dataene ikke aktivt, men meget af det kunne bruges aktivt og gøre gavn for brugerne. 

Virksomheder må kun samle personfølsom data, hvis det har et formål. Det sætter mange virksomheder i en GDPR-mæssig knibe, fordi det er svært at håndtere dataene korrekt. 

Lad brugerne selv give samtykke til, at I må opsamle deres data. 

Overlevering af personfølsomme data

En voksende udfordring ligger i, at personfølsomme data kun må overleveres ske til brugeren selv. 

Hvis I indsamler eller råder over brugeres stamdata (Køn, alder, nationalitet, lokalitet, e-mail eller telefonnummer) er det lovpligtigt at I sikre, at dataene kun udleveres til brugeren selv. 

Det kan være svært at være sikker på, at de angivede oplysninger er korrekte. 

En løsning er at bruge validerede brugere, der alle er validerede mod CPR-registret.