DE 17 VERDENSMÅL

Det lille runde badge med FN’s verdensmål fra 2015 er blevet en central del af manges forretnings strategier – både symbolsk og bogstaveligt talt. Det er en måde vi viser samfundssind og globalt ansvar. Det er ikke længere nok, at være sin egen lykkes smed, for vi har kollektivt erkendt, at vi både skal leve med og af hinanden.

MIQ ID har selvfølgelig også fokus på verdensmålene, og vi arbejder med verdensmål 3. og 12. med fokus på henholdsvis Sundhed og Trivsel; samt Ansvarlig Forbrug og Produktion.

Det bliver svært at gøre en forskel som enkeltperson overfor den store udfordring vi står over. Derfor vil der være de forretninger, der indtænker verdensmålene som en del af sin forretning eller til at optimere forretningen og derved få en bedre økonomi ud af det, der igen kommer til at rykke på de 17 verdensmål. Vi er overbevist om at brugerne vil vælge de virksomheder, der tænker på miljøet og som leverer bæredygtige produkter uden en meromkostning. Disse kommer til at sætte dagsorden i fremtiden.

Så derfor har vi valgt at hjælpe vores kunder (virksomheder) med at løse nogle af de udfordringer, de måske står overfor som MIQ ID kan være med til at støtte op om.

 

Verdensmål 3

SUNDHED OG TRIVSEL

I MIQ ID har vi gjort det muligt at lave din egen sundheds-profil, som du altid har med dig hvor du er. Det giver dig muligheden for at tage noter om dig selv, opdatere og synkronisere din helbreds-data løbende.

Det vil så på sigt medføre, at de offentlige systemer kan bruge dig som en synkroniserings “hub” mellem fx lægen og et sygehus. De ville kunne se at deres dataset ikke er lige store og der efter spørge dig (MIQ ID), om du ville synkronisere dine helbreds-data, så de bliver identiske.

Ud over dine generelle helbreds-data har vi også indbygget “Hvordan har jeg det i dag”, som er et værktøj tiltænkt som et epidemialarmberedskab. Så skulle der ske en global smitte i en eller anden form, vil det fungere som en digital helbredsindikator, hvilken myndighederne kan kortlægge omfanget og sin indsats efter.

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Specielt de seneste 10 år har især klimaet taget en vigtig plads på dagsordenen. Det ser nemlig ud til, at kloden ikke kan følge med til menneskenes forbrug. Det betyder ikke nødvendigt, at vi skal lukke verdenssamfundet ned, men vi skal derimod – for alvor – til at gøre tingene smartere! Vores mål er at bidrage til at nedbringe papir bonner og plastikkort i detailhandlen. Så dine betalingskort, kundeklubber og fitness-abonnementer er samlet på et login og et sted. Vi integrerer ind i forskellige løsningerne og udvider løbene systemintegrationer, ofte i samarbejde med virksomhederne.

få mere information

PARTNERS