FAQ

Hvad tilbyder miq ID?

Med et MIQ ID opbevarer du dine personlige data sikkert, så du kan udveksle dele af dem, når det tjener dig bedst. MIQ ID er som organisation uafhængig og sælger eller videregiver ikke dine data. Vor forretningsmodel går udelukkende på at udbyde sikker opbevaring og udveksling af data mellem parter. Vi tager ikke del udvekslingen, og vi tilgår ikke data. Man kan sige at vi sælger en bankboks-løsning. Du har nøglen og uden dig og dit tilsagn er boksen aldeles låst.

Det har altid handlet om gensidig tillid og det gør det stadig

Når to mennesker lærer hinanden at kende, udveksler de info og afkoder hinanden. På den måde skabes gode relationer hvad enten de er på privat eller professionel basis. For at vi som mennesker indvilger i at fortælle om os selv, kræver det at vi har tillid til modparten. Og ubevidst afgrænser vi detaljegraden til den givne situation.

Er digitalisering af min identitet ikke en farlig udvikling?

Nej, det mener vi ikke. Vi mener at når du deler dine behov og interesser, så oplever du at få hjælp og inspiration til netop dem.

Vi ser at verdensbefolkningen i stigende grad anvender sociale medier til at dele behov og interesser. Problemet med disse netværk er bare, at data ligger hos udbyderen og at de ofte sælger data som del af deres forretningsmodel. Og det bryder vi os ikke om. Dine data er dine data. Ikke andres.

Kritikeren vil hævde at man skal beskytte og skærme sine data for enhver pris og ikke dele noget som helst med nogen som helst.

Den åbne sjæl vil hævde at man bare skal dele alt, hvis man ikke har noget at skjule.

Vi mener at man står sig bedst ved at kunne lukke af for dine data når man ønsker det, samt dele udvalgte data når man har brug for hjælp eller en ydelse.

Hvad tjener miq ID penge på?

MIQ ID tjener hovedsageligt penge på at tilbyde virksomheder, organisationer og myndigheder mulighed for at kunne kommunikere med brugerens udvalgte data, på brugerens præmisser. Det har værdi for erhvervskunderne at en bruger f.eks. har indikeret en skostørrelse. Den information kan betyde at der bliver mindre varebytning ved online salg af sko – og så fremdeles. Derudover tilkommer på sigt avancerede brugerbetalte ydelser, hvor man for ganske få penge kan få udvidet personligt serviceniveau. F.eks. arbejdes der pt hårdt på at udvikle en MIQ ID-personlighedsprofil.

Miq ID personlighedsprofil

MIQ ID har på basis af den verdensanerkendte schweiziske psykolog Jungs teorier, udviklet VOYA-modellen. VOYA-modellen fungerer sådan at den udskriver en Personlighedsanalyse på dig, efter du har svaret på en række spørgsmål i MIQ ID-appen.

VOYA-modellen arbejder ud fra fire anerkendte personlighedstræk (Viljestyrke, Optimisme, Analytiske evner, Ydmyghed – deraf VOYA) og kan på baggrund af disse træk, beskrive dig som person.

Analysen kan benyttes af dig, til fremvisning til fremtidige arbejdsgivere og i forbindelse med sammensætning af teams, hvor man ønsker repræsentation af personer med særlige træk/styrker.

få mere information

PARTNERS