Data samtykke

Korrekt håndtering af samtykke, der beriges med værdifuld data

Mange samtykker havner i en kasse et sted, og opbevares ikke korrekt. 

Med MIQID slipper i for den bøvlede håndtering og får samtidig muligheden for at blive beriget med værdifuld data i samtykket. 

Data samtykke

Det specielle ved et samtykke gennem MIQID er, at I kan få et mere fyldstgørende samtykke. 

Samtykket består af identitetsbekræftelsen (som vi kende det fra andre udbydere) samt muligheden for at stille et krav til personen, der giver samtykke. 

Det kunne eksempelvis være en person, der skal give samtykke inden jagt, hvor der samtidig tjekkes om personen har et jagttegn. 

GDPR-lovens 9 hovedpunkter

Der skal gives samtykke

Virksomheder må ikke behandle personlige data om en enkeltperson, medmindre personen frivilligt og specifikt har informeret og givet entydigt samtykke herom, enten i en erklæring eller ved en klart bekræftende handling.

Retten til adgang

Personer har ret til at få adgang til deres personlige data og efterfølgende til at få at vide, hvordan virksomheden bruger deres data. Virksomheden skal udlevere en kopi af de personlige data, gratis og i elektronisk form, hvis en person beder om det.

Retten til at blive glemt

Hvis en person ikke længere er kunde, eller hvis han/hun tilbagetrækker sit samtykke til, at virksomheden må bruge de personlige data, har personen ret til at få sine data slettet. Dog med forbehold for eventuelle lovkrav om en virksomheds passive opbevaring af kundedata i en vis periode.

Retten til dataoverførsel

En person har ret til at få overført sine data fra en serviceudbyder til en anden. Og det skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format.

Retten til at blive informeret

Ved enhver form for indsamling af person-data foretaget af virksomheder, skal personerne informeres før indsamling af data sker. Personerne skal aktivt tilvælge (opt-in), at deres data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.

Retten til at få oplysninger tilrettet

Virksomheder skal sikre at personer kan få deres data opdateret, hvis de er forældede, utilstrækkelige eller forkerte.

Retten til at begrænse behandling

Personer kan frabede sig, at deres data anvendes til databehandling. Data må fortsat gerne opbevares, men ikke anvendes.

Retten til at gøre indsigelse

Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er ingen undtagelser til denne regel, og al brug af personens data skal stoppe, så snart en indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når kommunikationen med en person indledes.

Retten til at blive underrettet

Hvis der er forekommet brist på datasikkerheden i en virksomhed, som kan kompromittere persondata, har virksomheden pligt til at underrette implicerede personer indenfor 72 timer efter bristen er blevet opdaget.

Vores vision

Vores vision er at forblive den mest sikre identitetsplatform til håndtering af brugernes personlige data. MIQID er baseret på mennesket og retten til at bestemme over sine egne data.

Rettighederne og mulighederne skal være gennemsigtige og forståelige, så brugeren ikke vildledes af nogens skjulte dagsorden.

Med en gennemsigtig platform tager vi ansvaret for at sikre, at alle data udveksles sikkert, så personlige data er i de rigtige hænder baseret på en tilladelse fra brugeren selv. 

Kort sagt er MIQID den bedste, mest sikre identitetsplatform, du kan stole på.

Servicebranchen

Identifikation af gæster

Mange i branchen er underlagt krav om, at kunne identificere deres gæster. Det gælder både i sundhedsmæssige sammenhænge og i tilfælde af uheld. 

Digitalisering af gæsternes ID-papirer kan være en omstændig proces, som efterfølgende efterlader problematikken omkring håndtering heraf. 

Gæsterne skal ligeledes selv give samtykke til, at I må opbevare og håndtere oplysningerne. Samtykkerne skal opbevares forsvarligt, hvilket kan være svært, hvis det ikke er systematiseret. 

Handel & detail

Korrekt håndtering af Digitale samtykker

Nogle virksomheder kræver, at deres kunder giver samtykke ved køb af udvalgte produkter. 

Ofte sker samtykket på gammeldags vis med blyant på papir, men det efterlader et stort arbejde med håndteringen af samtykkerne. 

Men hvad hvis kunderne giver deres samtykke digitalt? Og hvad hvis I slipper for bøvlet med GDPR-håndteringen? 

Hvis kunderne giver deres samtykke gennem MIQID, slipper I for håndteringen af personfølsomme data, og dermed også for risikoen ved en GDPR-bøde. 

Samtykke til KYC OG AML PROCESSER

Mange rådgivere i den finansielle og erhvervsrådgivnings sektoren bruger unødvendig tid og ressourcer på at håndtere kundeoprettelser og dermed deres data. Det kunne eksempelvis være i en KYC eller AML proces. 

For at identificere kunderne sendes ID-papirer ofte i en ganske almindelig mail til rådgiveren. Det efterlader personfølsomme data i rådgiverens indbakke, som vanskeliggøre det at håndtere dataene korrekt. 

Et MIQID indeholder brugerens ID-papirer, der simpelt kan deles med udvalgte personer. ID-papirerne er valideret mod CPR-registret, som sikre at identiteten er valid.