En database er en samling af data,  hvor det er muligt at skabe relationer mellem data.