De 17 verdensmål er defineret af FN og består af 17 mål og 169 delmål. Målene stræber mod at sikre en bæredygtig udvikling for mennesker og jorden