Begrebet dækker over de informationer, der kan identificeres til en bestemt person.