En samtykkeerklæring er en skriftlig erklæring om samtykke til en bestemt handling.