En systemintegration dækker over processen, hvor et nyt system implementeres.