DATASIKKERHED EFTER VERDENS HØJESTE STANDARDER

Fortrolighedssikkerhed og driftssikkerhed er eksistensberettigelsen for MIQ ID. Vi anvender to af verdens sikreste krypteringsmetoder – RSA-kryptering og AES-kryptering – ved udveksling af data.

Via opbygning i såkaldte mikromiljøer får alle MIQ ID-profiler hvert sit område, og der findes ingen samlet liste over brugere i platformen. Derved er samtlige informationer decentraliseret.

Så MIQ følger alle datasikkerhedsregler. Både når de opbevares i dit MIQ ID, og når du udveksler udvalgte data med modparter – fx virksomheder og myndigheder.

RSA
AES

HVAD ER RSA-KRYPTERING?

RSA

RSA står for
Rivest–Shamir–Adleman

RSA er en asymmetrisk algoritme. I systemet anvendes to nøgler; en offentlig og en privat. Når man bruger RSA-kryptografi, udveksles begge nøgler til at kryptere og dekryptere en meddelelse. Billedligt er det som en bankboks, hvor både den bankansatte har en nøgle, og du som bokskunde har en nøgle. Når begge er sat i og drejet, kan der åbnes.

Digital RSA-kryptering har to ’låse’ med ukendeligt mange kombinationer. Det gør sikkerheden ekstrem høj, samtidig med at metoden er driftssikker.

HVAD ER AES-KRYPTERING?

AES

AES står for
Advanced Encryption Standard

AES er en symmetrisk blokkode, der er vedtaget over hele verden for at kryptere følsomme data.

256-bit henviser til længden af krypteringsnøglen, der bruges til at kryptere en datastrøm eller en fil. En hacker eller cracker skal bruge 2.256 forskellige kombinationer til at bryde en 256-bit krypteret meddelelse.

AES har aldrig været brudt, og er sikker mod alle former for angreb.

FAKTA OM PERSONDATA

Personoplysninger kan være mange ting – fra personnummer, billede-ID, fingeraftryk, lægejournal til bilnummerplade, skostørrelse og straffeattest. Det vil sige oplysninger, eller en kombination af data, hvor det er muligt at identificere en person. Man kalder det for “personhenførbare” data. Oftest er det kombinationen af flere typer data som til sammen bliver følsomme data. F.eks. gør det sjældent noget hvis man oplyser Fornavn og Køn. De færreste vil kunne henføre det til noget specifikt. Men hvis man siger Fornavn og Adresse vil det straks kunne henføres til en bestemt person.

Databeskyttelsesforordningen fremsætter retningslinjer om hvordan data skal behandles og opdeler personoplysninger i tre typer:
• Almindelige oplysninger
• Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger)
• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger

MIQ ID benytter samme kategorier til inddeling af data, og følger Datatilsynets retningslinjer om, hvordan såvel virksomheder som myndigheder kan få adgang til MIQ ID-brugerdata samtidigt med at lovgivningen og sikkerheden iagttages og følges.

PARTNERS